Σχολικές Επιτροπές


Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλανδρίου:


Πρόεδρος:
Βαζάκα Βασιλική
Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη:
Καλομοίρης Γρηγόρης Αλεξανιάν Ιωάννης
Αθανασούλη Αγγελική Ευσταθίου Αναστάσιος
Κατούφα Ευγενία Κασίμης Χρήστος
Λοτσάρη Μαρία Κορναράκη Αφροδίτη
Βουγιουκλάκη Παναγιώτα Τουρλεντέ Μυρτώ
Διακάτος Ιωάννης Βιτάλη Αικατερίνη
Μακρής Αθανάσιος Βλάχος Ρήγας
Μπέλεσης Ιωάννης Σικαλιάς Νικόλαος
Παπαβρόντος Βασίλειος Μούρκου Ιωάννα
Γρώπα Αννα Χαχάμης Χρήστος
Καμπούρη Ιωάννα Νικολαΐδου Ειρήνη
Γιαννετοπούλου Αγγελική (Αντιπρόεδρος) Σαραφιανός Νικόλαος
Σκριβάνου Ιωάννα Ευθυμίου Κωνσταντίνος

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλανδρίου:


Πρόεδρος:
Μιχάλας Γιάννης
Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη:
Φασίτσα Καλλιόπη (Αντιπρόεδρος) Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος
Κουράσης Ευθύµιος Αθανασάτου Ιωάννα
Κιούσης Αθανάσιος Μάζη Χρυσούλα
Καλοµοίρης Γρηγόριος Λυµπεράτος Γεράσιµος
Λουϊζος Αναστάσιος Πετράκου Σταυρούλα
Αδαµόπουλος Σπυρίδων Καραµολέγκος Σταµάτιος
Μακρής Γεώργιος Πανταζής Νικόλαος
Αλεβίζος Αναστάσιος Πάσχαρη Αργεντούλα
Αρέστη Ελπινίκη Ντασκαγιάννη Αικατερίνη
Βασιλάκης Δηµήτριος Οικονόµου Ανδρέας
Τούντας Ιωάννης Καρύδης Γεώργιος
Κουρή Κωνσταντίνα Ρεµούνδου Αικατερίνη
Δεονάς Νικόλαος Κουρή Κωνσταντίνα
Πασχάλης Παναγιώτης Κανάκης Ιωάννης