Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Παράσταση της Ένωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών, εκτιμώντας τη σοβαρή κατάσταση που υπάρχει στα οικονομικά των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και με αφορμή το αίτημα των Σχολικών Επιτροπών να λάβουν έκτακτη επιχορήγηση ποσού 80.000 € για την Α/θμια και 20.000 € για την Β/θμια, από τον προϋπολογισμό του Δήμου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Σχολείων, παρέστη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου, καταδεικνύοντας την υφιστάμενη κατάσταση και υποβάλλοντας εισηγητική πρόταση για την επίλυσή της.

Σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε και να υπογραμμίσουμε με την παρουσία μας ενώπιον των αιρετών του Δήμου μας την επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης των Σχολείων μας με συνέπεια, τακτικότητα και επάρκεια. Μετά από κάλεσμά μας, σημαντικός αριθμός γονέων προσήλθε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σοβαρότητα του προβλήματος και την επιτακτικότητα της λύσης του. Δυστυχώς, λόγω της διαδικασίας και της προχωρημένης ώρας που συζητήθηκαν τα εν λόγω θέματα, πολλοί γονείς αποχώρησαν.

Οι Πρόεδροι των δύο Σχολικών Επιτροπών κατά τις εισηγήσεις τους ανέφεραν τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και το δύσκολο έργο που έχει ήδη γίνει. Τις αυξημένες καθημερινές λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων, τις επείγουσες επισκευές που συχνότατα προκύπτουν λόγω παλαιότητας των κτηρίων, τις ανάγκες εξασφάλισης του στοιχειώδους εκπαιδευτικού εξοπλισμού και πολλές πληγές του παρελθόντος, όπως χρέη προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν τακτοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Επισήμαναν ότι η χαμηλή κρατική χρηματοδότηση δεν επαρκεί για να καλύψει τα τακτικά λειτουργικά έξοδα των Σχολείων και την αντιμετώπιση των έκτακτων και σοβαρών προβλημάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένα έλλειμμα μεταξύ αναγκών και τακτικής χρηματοδότησης της τάξης των 200.000 € (χωρίς να συνυπολογίζονται τα χρέη των προηγουμένων ετών) για τις δύο Σχολικές Επιτροπές.

Στην παρέμβασή της η Ένωση τόνισε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τον Δήμο και τα θεσμικά του όργανα, την Δ.Ε.Π. και τις Σχολικές Επιτροπές, όπου έχουν ενεργό συμμετοχή και οι εκπρόσωποί μας, η κατάσταση των σχολείων μας απέχει ακόμη από αυτήν που όλοι μας θα επιθυμούσαμε. Οι λόγοι είναι πολλοί με βασικότερο ότι πλήθος αρμοδιοτήτων σχετικά με την εν γένει λειτουργία των Σχολείων έχουν μεταφερθεί τους Δήμους χωρίς παράλληλα να αποδοθούν σε αυτούς οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι.

Παρ’ όλη την σοβαρή και επισταμένη προσπάθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας και το πλήθος των τεχνικών επεμβάσεων και έργων που έχουν υλοποιηθεί στα Σχολεία, τα προβλήματα των κτηριακών υποδομών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα σοβαρά.

Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής παρά το γεγονός ότι σημαντικές ανάγκες των Σχολείων μας σε εξοπλισμό και εποπτικά μέσα καλύπτονται πια μέσω των Σχολικών Επιτροπών μετά τη ουσιαστική διάλυση του πρώην Ο.Σ.Κ. (πλέον ΚΤ.ΥΠ.) που δημιούργησε ένα μεγάλο κενό στον εφοδιασμό σχολικού εξοπλισμού από το κράτος.

Εκτιμώντας τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και από τις δύο Σχολικές Επιτροπές και την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων που έχουν λάβει από την κρατική επιχορήγηση καθώς και τις προηγούμενες έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Δήμου το 2014 & 2015, η δραματική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια και οι αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων έχουν ως αποτέλεσμα τα έσοδα που έχουν να μην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες για την εύρυθμη και αξιοπρεπή λειτουργία των σχολείων. Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, οι γονείς του Χαλανδρίου στην προσπάθεια τους να προσφέρουν ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά τους διέθεσαν την προηγούμενη χρονιά πάνω από 60.000 € για αναλώσιμα, γραφική ύλη, αγορά εξοπλισμού & εποπτικών μέσων, εκτέλεση μικρών επισκευαστικών έργων κλπ.

Η Ένωση ζήτησε την αύξηση της χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών από τα έσοδα του Δήμου, πέρα από τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, προκειμένου αυτές να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανάγκες των σχολείων και τα παλαιότερα χρέη και υπογράμμισε την ανάγκη η πρόσθετη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών να πάψει να έχει το χαρακτήρα της έκτακτης επιχορήγησης όταν οι Σχολικές Επιτροπές έχουν φθάσει σε οριακό σημείο, με τον κίνδυνο που συνεπάγεται αυτού του τύπου η χρηματοδότηση να τελεί υπό την αίρεση της απόρριψης από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αντίθετα καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να λάβει τη μορφή τακτικής και τακτής (πχ. ανά τρίμηνο) επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως πράττουν όλοι οι όμοροι Δήμοι του Χαλανδρίου, αλλά και πλήθος άλλων Δήμων της χώρας.

Παράλληλα, η Ένωση κάλεσε τον Δήμο από κοινού να διεκδικήσουμε να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για όλες ανεξαιρέτως τις ανάγκες των σχολείων – για τις λειτουργικές δαπάνες τους, τις επισκευές, την αγορά εξοπλισμού και εποπτικών μέσων, κλπ. – ώστε αφενός να μην χρειάζεται να «θυσιάζει» ο Δήμος πόρους για να ικανοποιεί ανάγκες των Σχολείων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, αφετέρου να γίνεται καθημερινή πράξη η συνταγματική επιταγή για δωρεάν δημόσια Παιδεία.

Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή, ανέλυσε τις κινήσεις που έχουν ήδη γίνει όσον αφορά την επιπρόσθετη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, τους λόγους που προτιμήθηκε η έκτακτη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου αντί για την τακτική απόδοση μέρους του Δημοτικού Φόρου καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων κατά την διάρκεια της θητείας της (η πλειοψηφία των οποίων έχουν ήδη γνωστοποιηθεί από την  Ένωση Γονέων στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων).

Με αφορμή την αναφορά της Ένωσης στο ιδιαίτερα υψηλό πόσο που έχουν διαθέσει οι γονείς για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, υλικοτεχνικής υποδομής και εργασιών στα σχολεία, ιδιαίτερη μνεία έγινε από τους Προέδρους των δύο Σχολικών Επιτροπών καθώς και από τον Δήμαρχο όσον αφορά την ενημέρωση όλων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να μην ζητούν χρήματα από τους γονείς, συμπορευόμενοι με την πάγια θέση της Ένωσης Γονέων.

Παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την έκτακτη χρηματοδότηση των δύο Σχολικών Επιτροπών και η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωσε ότι δεν θα λείψουν χρήματα από τα σχολεία, δεν ανέλαβε κάποια δέσμευση όσον αφορά τα αιτήματα μας για την από κοινού διεκδίκηση από το κράτος της αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης, την αύξηση της πρόσθετης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών από τα έσοδα του Δήμου και ταυτόχρονα την καταβολή της επιχορήγησης αυτής σε τακτική βάση, πέρα από την υπόσχεση ότι θα επανέλθει στο θέμα της τακτικής χρηματοδότησης από το Δημοτικό Φόρο τον Σεπτέμβριο.  Όμως, αποτελεί για μας αισιόδοξο μήνυμα η σοβαρότητα και η οργανωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαφαίνεται από τις μέχρι στιγμής ενέργειες της Δημοτικής Αρχής.

Στην  προγραμματισμένη για την Δευτέρα 6/2/2017 συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον νέο Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Θύμιο Κουράση για να συζητήσουμε τα θέματα των Σχολείων της πόλης μας, θα επανέλθουμε εξειδικεύοντας περισσότερο τις θέσεις μας για την ομαλή και επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, ευελπιστώντας στη συνέχιση της άριστης συνεργασίας που είχαμε με τον προηγούμενο Αντιδήμαρχο κ. Θοδωρή Αλεξίου.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών δηλώνει δυναμικά το «παρών» σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία λάβει η Δημοτική Αρχή σε διεκδικήσεις που αφορούν τη λειτουργία των Σχολείων.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Χαλανδρίου

Πρωτάθλημα Σκάκι Μαθητών – Μαθητριών Σχολείων Χαλανδρίου

Ο Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Σύλλογο Γονέων του 2ου Δημοτικού, διοργανώνουν την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 δημοτικό ατομικό μαθητικό πρωτάθλημα σκάκι από το οποίο θα προκριθούν οι μαθητές στο τελικό πρωτάθλημα Αττικής. Οι αγώνες θα γίνουν στο 2ο Δημοτικό Χαλανδρίου (Αισχύλου & Σεβαστής Καλλισπέρη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών και Γυμνασίων του Χαλανδρίου, καθώς και οι μαθητές από οποιοδήποτε σχολείο, που προπονούνται στον Σκακιστικό Όμιλο Χαλανδρίου. Οι αγώνες θα γίνουν σε εννέα ομίλους (ένας όμιλος ανά τάξη). Το σύστημα των αγώνων θα είναι ελβετικό 7 γύρων ανάλογα με τις συμμετοχές.

Ώρα  προσέλευσης και επιβεβαίωση συμμετοχής: 9:30 – 10:00
Έναρξη αγώνων:  10:15
Τελετή Απονομής: 14:00 (εκτιμώμενη ώρα)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις θα γίνονται μέχρι Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 22:00 στο email: sohalandriou@gmail.com

Στη δήλωση θα αναγράφεται: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΑΞΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχουν θέσεις θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα των αγώνων.

Θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους. Αν ένα κορίτσι είναι στην τριάδα παίρνει μόνο το μετάλλιο του πρώτου κοριτσιού.

Βάσει της Γενικής Προκήρυξης Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών Αττικής 2017, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΕΣΣΝΑ θα προκριθεί το 20% του συνολικού πλήθους των συμμετεχόντων κάθε Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κοτρότσος Βασίλης: 6976956267, Γεωργιάδης Γιώργος: 6973344004, Δευτεραίος Παύλος: 6949344724, www.essnachess.gr, www.halandrichess.gr