Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Περιστατικά Ανάρμοστης Συμπεριφοράς Εκπαιδευτικών

Τον τελευταίο καιρό έχουμε ενημερωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα για περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου μας εις βάρος και μαθητών και γονέων μαθητών. Θεωρούμε ότι τα περιστατικά αυτά είναι μεμονωμένα και δεν αντικατοπτρίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των Σχολείων του Δήμου μας. Όμως αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι σε όλους να εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας όποτε εκδηλώνονται τέτοια περιστατικά και να τα αποδοκιμάζουμε. Πρώτιστο μέλημα και καθήκον όλων μας θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ηρεμίας και της υπευθυνότητας στη σχολική κοινότητα και η εξάλειψη εν τη γενέσει τους τέτοιων συμπεριφορών που δεν αρμόζουν με την παιδεία και τον πολιτισμό που επιθυμούμε όλοι μας.