Η Ένωση

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Χαλανδρίου είναι ο δευτεροβάθμιος φορέας οργάνωσης του γονεϊκού κινήματος. Συντονίζει τη δράση των Συλλόγων Γονέων του Χαλανδρίου και τις εκπροσωπεί στον τριτοβάθμιο φορέα που είναι η Ομοσπονδία Γονέων της Περιφέρειας Αττικής.

Το Καταστατικό της Ένωσης.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Δημήτρης Βασιλάκης 
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Οικονόμου
Γραμματέας: Γιάννης Αντωνιάδης
Ταμίας: Χρήστος Χαχάμης
Μέλη: Άννα Γρώπα
Νίκος Δεονάς

Εκπρόσωπος στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας:

Χρήστος Χαχάμης
Αναπληρωματικά Μέλη:
Γιάννης Αντωνιάδης
Νίκος Δεονάς

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Γονέων:

Δημήτρης Βασιλάκης
Νίκος Δεονάς
Χρήστος Δρόσος
Ανδρέας Οικονόμου
Δημήτρης Λάμπρου
Γιώργος Παπαδιάς
Ιωάννα Σκριβάνου

Εκπρόσωποι στις Σχολικές Επιτροπές:

Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης: Γιάννης Αντωνιάδης Χρήστος Χαχάμης
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης: Δημήτρης Βασιλάκης Ανδρέας Οικονόμου

Στείλτε μας e-mail