Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Για τα αναλώσιμα των Νηπιαγωγείων

Μια σημαντική δαπάνη στην οποία υποχρεώνονται οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου είναι η αγορά των υλικών από τις λίστες που δίνουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι δασκάλες. Τα υλικά αυτά είναι διδακτικό υλικό (δεν είναι τα σχολικά που έχουν τα παιδιά στην τσάντα, όπως μολύβια, γομολάστιχες, τετράδια κλπ.) και στα πλαίσια της δωρεάν παιδείας πρέπει να επιβαρύνουν την Πολιτεία.

Η Ένωση έχει υποβάλει αίτημα προς την αρμόδια Σχολική Επιτροπή να εξασφαλίσει ειδική χρηματοδότηση της τάξης των 30 € ανά μαθητή/μαθήτρια Νηπιαγωγείου που να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο γι' αυτά τα υλικά, ώστε να μην επιβαρύνονται οι γονείς και με αυτή τη δαπάνη.