Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Για την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28/3/2018

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων  παρευρέθησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 2018, και τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα "Ενημέρωση και συζήτηση για θέματα Παιδείας", που έγινε κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Γονέων.

Η Ένωση Γονέων κατέθεσε υπόμνημα όπου καταγράφονται οι θέσεις της και τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα όσον αφορά τους τρόπους και το  χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχολείων της πόλης μας, που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, ζητώντας γραπτές απαντήσεις προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της.

Επακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις του Δημάρχου Χαλανδρίου, των Δημοτικών Συμβούλων, του Προέδρου της Α-Γ ΕΛΜΕ και γονέων από τις οποίες καταδείχθηκε η σοβαρότητα των ζητημάτων που έθεσαν η Ένωση και οι Σύλλογοι Γονέων της πόλης μας.