Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ζημιές στο 3° Λύκειο

Με αφορμή ανησυχίες γονέων και μαθητών  που διατυπώθηκαν επειδή αποκολλήθηκαν πλακίδια από το δάπεδο του 3ου Λυκείου, η Ένωση επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος απέδωσε το γεγονός σε κακοτεχνία και μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα σχετικά με την στατική επάρκεια του κτηρίου και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατόν τη ζημιά.

Με την ευκαιρία, η Ένωση επαναλαμβάνει την πάγια δέσμευσή της να διεκδικεί από την Πολιτεία για όλα τα Σχολεία μας:
  1. Τον διαρκή έλεγχο της στατικής επάρκειάς τους στα πλαίσια της αντισεισμικής πολιτικής.
  2. Τον εφοδιασμό τους με Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και με τα ανάλογα μέσα και εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.
  3. Την έκδοση Πρωτοκόλλων Ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και Υπευθύνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη.
  4. Την Ενεργειακή Πιστοποίηση όλων των Σχολείων.
  5. Την κατασκευή προσβάσεων και διευκολύνσεων για ΑμεΑ.
  6. Τη θεσμοθέτηση για κάθε Σχολείο υπευθύνου Τεχνικού – Συντηρητή και Μητρώου Συντήρησης – Επισκευών.