Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Η Διαβούλευση για τον Προϋπολογισμό

Η Ένωση συμμετέχει στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας και ως εκ τούτου παρέστη στην (εξ αναβολής) συνεδρίαση της Επιτροπής την Πέμπτη 19/11/2015 με θέμα τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016, όπου ο εκπρόσωπός μας εξέθεσε τις απόψεις της Ένωσης για το θέμα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής αναρτήθηκαν στη "Διαύγεια" (ΑΔΑ: 6Ρ6ΣΩΗΔ-ΡΕΖ). Καθώς τα πρακτικά δημοσιεύτηκαν σε περιληπτική μορφή, και επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, διευκρινίζουμε ότι ο εκπρόσωπός μας δεν κατέθεσε προτάσεις, αλλά αιτήματα.

Έτσι λοιπόν δεν προτείνουμε απλώς, αλλά ζητούμε να επανακαθοριστεί το ποσό επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών τουλάχιστον στα φετινά επίπεδα. Δεν προτείνουμε απλώς, αλλά ζητούμε να αυξηθεί το ποσόν που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2016 για επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία. Δεν προτείνουμε απλώς, αλλά ζητούμε να αυξήσει ο Δήμος τον προϋπολογισμό του για έργα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στα σχολεία.

Και τέλος δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την έκπληξη και την ενόχλησή μας που στα πρακτικά αναφέρεται ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε, και μάλιστα ομόφωνα, υπέρ του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού, όχι τόσο επειδή ακούστηκαν και επικριτικές φωνές, αλλά επειδή το θέμα αυτό ουδέποτε τέθηκε σε ψηφοφορία!