Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Δράσεις Μαΐου - Ιουνίου

Το Μαθητικό Φεστιβάλ ήταν η εκδήλωση που απορρόφησε μεγάλη ενέργεια από τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, τα προβλήματα της Παιδείας όμως δεν μπορούν να περιμένουν. Το σύνθημα του Φεστιβάλ ήταν "Άμεση ανέγερση του 17ου Δημοτικού και του 6ου Λυκείου". Το σύνθημα αυτό προέκυψε ως μόνη λύση στο συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα του υπερκορεσμού των Σχολείων μας στο Πάτημα, κυρίως, και την περιοχή της Μεταμόρφωσης. Το Δ.Σ. της Ένωσης προκάλεσε κοινή σύσκεψη με τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων που πλήττονται άμεσα και τους κάλεσε να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις για να συζητήσουν  και να αναδείξουν το έντονο αυτό κοινωνικό πρόβλημα της περιοχής με τους γονείς και να προβούν σε ψηφίσματα για την διεκδίκηση της ανέγερσης του 17ου Δημοτικού Σχολείου και του 6ου Λυκείου. Παράλληλα, ανέδειξε το πρόβλημα στον Δήμο και ζήτησε να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί.

Τέλος, είναι γνωστό ότι το 1ο ΕΠΑΛ επλήγη βαρύτατα από την περυσινή απόφαση να καταργηθούν συγκεκριμένες ειδικότητες από τα ΕΠΑΛ. Το Δ.Σ. της Ένωσης παρενέβη στους αρμόδιους φορείς και ζήτησε να ενισχυθεί το 1ο ΕΠΑΛ με την επιστροφή των καταργημένων ειδικοτήτων και την δημιουργία νέων.